• Lokalerna ska städas och iordningställas efter användning
 • Bord och stolar ska rengöras och ställas i ordning
 • Allt skräp ska plockas ihop och sorteras
 • Disk ska diskas och ställas på plats, diskbänk rengöras
 • golv ska dammsugas. torkas av vid behov (Golvsåpa: 1 dl/10 l vatten)
 • Smutsiga textilier (handdukar, borddukar etc) läggas i tvättkorgen i gamla köket
 • Gäster ska respektera de närboende
 • Nyckel ska återlämnas till uthyraren efter avslutad aktivitet eller enligt överenskommelse
 • Uppkomna skador på lokalen eller inventarier ska anmälas till föreningen i anslutning till återlämnande av nyckel
 • Den som hyr lokalen är ersättningsskyldig för skador som åsamkats av hyresgästen eller dennes sällskap

Vid lämnande av lokalet ska följande kontrolleras:

 • Alla vattenkranar är avstängda
 • Spisar och kaffebryggare avstängda
 • Fönster är stängda och krokade
 • Alla dörrar är låsta
 • Ljus och marschaller är släckta
 • All belysning är släkt (OBS! Lampa i trappan upp till läktaren ska lysa (sensor)

Detta ingår i hyran för lokalen:

 • Nyttjande av inventarier och köksutrustning
 • Rengöringsmedel, diskmedel, hushållspapper, toapapper och kaffefilter
 • Användning av textilhanddukar i kök

Övriga förbrukningsvaror får hyresgästen ombesörja själva